top of page

מנהל הקמה לאתר יצור

חברה תעשייתית

מגדל העמק וקריית גת

תיאור התפקיד:

- דיווח ישיר למנהל/ת הפרויקט ולמנהל/ת ההקמה הראשי/ת.
- אחריות כוללת על ביצוע של כל עבודות ההקמה באתר, בהתאם ללוח הזמנים, התקציב ויעדי ביצוע אחרים של הפרויקט.
- אחריות כוללת על העבודות באתר ההקמה.
- אחריות כוללת על הבטיחות באתר ההקמה.
- ניהול ישיר של צוות מפקחי הקמה ושירותי תמיכה כמוגדר בתרשים הארגון של הפרויקט.
- שמירה על יחסי עבודה מקצועיים ואפקטיביים עם ניהול הפרויקט מטעם הלקוח, הלקוח, קבלני משנה ובעלי עניין אחרים.
- שמירה על ערוצי תקשורת פתוחים ואפקטיביים עם צוות הפרויקט באתר, מנהל/ת הפרויקט באתר ועם מנהל/ת הפרויקט הבכיר/ה בחו"ל.
- ייצוג החברה בפגישות עם הלקוח, קבלני משנה ובעלי עניין אחרים. הנחיית ישיבות ורישום פרוטוקולים בהתאם לצורך.
- ניהול הלקוח באתר.
- קידום האינטרסים של מנהל/ת הפרויקט הבכיר/ה בחו"ל בנוגע לבטיחות, אבטחה, אופטימיזציה וניהול עלויות, ובקרת לו"ז.
- קידום ותמיכה ביישום תוכניות הבטיחות, האבטחה והאיכות של הפרויקט.
- קידום ותמיכה ביישום תוכנית הביצוע של הפרויקט.
- מתן מנהיגות ותיאום חזקים להבטחת עבודה אפקטיבית של צוות האתר להשגת יעדי מדדי הביצוע המרכזיים של הפרויקט. זיהוי וטיפול בסיכונים ובעיות, עם העלאה למנהל/ת הפרויקט באתר ומנהל/ת הפרויקט הבכיר/ה לפי הצורך.
- מתן מנהיגות להבטחת טיפול מהיר ותיאום בכל הנושאים הלא צפויים באתר, עם העלאה למנהל/ת ההקמה הראשי/ת, מנהל/ת הפרויקט באתר ומנהל/ת הפרויקט הבכיר/ה לפי הצורך.
- ניהול כל ההוצאות באתר בהתאם לנהלי החברה והפרויקט, ומדרג סמכויות.
- ניהול רישום שעות ואישורים עבור כל משאבי הפיקוח הניתנים להחזר כנדרש.
- ניהול נכסי האתר ותחזוקת רשימת נכסים מעודכנת.
- ממלא/ת מקום למנהל/ת הפרויקט כאשר הוא/היא אינו/ה באתר כנדרש.
- כתיבת דוחות התקדמות תקופתיים כנדרש על ידי מנהל/ת הפרויקט באתר ומנהל/ת הפרויקט הבכיר/ה בחו"ל.

דרישות התפקיד:

- תואר הנדסת /הנדסאי חשמל/ מיכשור בקרה
- ניסיון מוכח בניהול הקמה של אתרים גדולים ומורכבים
- ניסיון בביצוע חוזי כמויות לעבודות בנייה
- שחקן קבוצתי
- תקשורת מצויינת בכתב ובעל פה
- מנהיג ומתאם חזק ואפקטיבי
- מאורגן, ממושמע, יכול לתפקד תחת לחץ, לנהל מספר רב של קדימויות ומשימות במקביל
- מיומנויות טובות בתוכנות מיקרוסופט, במיוחד אקסל
- מיומנויות טובות בכתיבת דוחות
- ניסיון בעבודה באתרי הקמה המבוססים על מגורים במקום
- ניסיון בעבודה בצוותי פרויקט רב-תרבותיים
- מיומנויות משא ומתן - יתרון
- גמישות בנסיעות

דרישות רצויות:
- ניסיון בהקמה של מפעלי גז תעשייתי
- ניסיון בהקמת יחידות הפרדת אוויר
- ניסיון בהקמת פרויקטים חוזרים מרובי יחידות
- ניסיון בניהול בנייה והקמה מטעם הלקוח

המשרה כוללת רכב צמוד!

נא להעביר קורות חיים באנגלית בלבד!

266690

מיועדת לגברים ונשים כאחד.  מספר משרה:

bottom of page