top of page

מנהל כספים

חברה תעשייתית

פתח תקווה

תיאור התפקיד:

חברות בהנהלת החברות ותמיכה במנכ"ל בכלל האספקטים הכספיים של החברות, כולל פיתוח אסטרטגיה
פיננסית ותפעולית, בניית מדדים הקשורים לאסטרטגיה זו ופיתוח שוטף ומעקב אחרי מימושה

 • הכנת דוחות כספיים – חודשיים, רבעוניים ושנתיים, מאזנים ודוחות תקופתיים – כולל יישום שיטות הכרה בהכנסה.

 • הכנת תקציב וביצוע בקרה תקציבית שוטפת של הוצאות תוך דיווח תקציב מול ביצוע.

 • הכנת מודלים תמחיריים , תחשיבי כדאיות, השקעה ואחרים.

 • ניהול תזרים מזומנים, עבודה מול בנקים, תהליכי חיוב לקוחות, תשלומים וגביה.

 • עבודה מול רשויות המס ומשרד רואה החשבון של החברה.

 • בקרה על ניהול המלאי.

 • מעקב שעות עבודה ונוכחות.

 • הכנת דיווחים שוטפים להנהלה.

דרישות התפקיד:

 • רו"ח מוסמך/כת בעל/ת רקע כלכלי עם ניסיון של 3-4 שנים לפחות בחברה יצרנית.

 • דיווח לפי כללי חשבונאות IFRS.

 • עצמאי/ת.

 • יכולת אנליטית וניתוחי עומק.

 • דיוק ועמידה בלוחות זמנים.

 • הבנה עיסקית ושותף/פה ביישום מדיניות החברה.

 • ניהול עובדים וצוות הנהלת חשבונות.

 • יחסי אנוש מעולים.

9834

מיועדת לגברים ונשים כאחד.  מספר משרה:

bottom of page