top of page

סגנית חשב חברה

חברה תעשייתית יצרנית

זכרון יעקב

תיאור התפקיד:

• דוחות כספיים רבעוניים
• דוח שנתי של החברה ושל חברות הבנות שלה
• אינטראקציה שוטפת עם מנהלי כספים של חברות הבת
• שותף.ה בבניית תכניות שנתיות
• הכנת ניירות עבודה לדוחות הרבעוניים והשנתי
• דיווחים לרשויות בישראל (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל וכיוב')

דרישות התפקיד:

• הכשרה כרואה.ת חשבון
• ניסיון עבודה קודם- לפחות 5 שנים מיום קבלת הרישיון
• ניסיון עבודה בחברה תעשייתית ציבורית גלובלית
• אנגלית ברמה גבוהה

255622

מיועדת לגברים ונשים כאחד.  מספר משרה:

bottom of page