top of page

איך כדאי לנצל את שעות העבודה בקריירה שלנו

יש לנו 80,000 שעות בחיי העבודה שלנו, איך נשתמש בהם בצורה הטובה ביותר?


בחור צעיר בשם Benjamin Todd הקים ארגון בשם "80,000 שעות", לחקר השאלה באיזה קריירה לבחור וכיצד להשתמש בשעות האלה בצורה הטובה ביותר, איך לקבל החלטות אמיתיות בקריירה שלנו.

במשך 3 שנים, הוא ביצע מחקר בנושא בשיתוף עם אקדמאים מאוניברסיטת אוקספורד. הם הגיעו למסקנה שאנחנו מתמקדים בדברים הלא נכונים בקריירה שלנו.


לאורך ההיסטוריה אנשים עשו בד"כ מה שההורים שלהם עשו, חלק מהאנשים בשנות השמונים האמינו בחמדנות והיו עסוקים בלעשות כסף ולדור שלנו אמרו ללכת אחרי התשוקה שלנו.


גם היום, רובנו מאמינים שעלינו ללכת בעקבות התשוקה שלנו. שאם תהיה לנו עבודה עם תשוקה, זה יגרום לנו להנאה מהעבודה ויתן לנו מוטיבציה, שתביא להצלחה בסופה נגיד שיש לנו קריירה מספקת.


Passion Match --> success --> fulfilling career


הוא הראה במחקר שלו שהרוב הגדול של האנשים שהלכו אחרי התשוקה שלהם, נכשל. רק 1 מתוך 10 אנשים שהלך אחרי התשוקה שלו, הצליח.


הוא טוען שגם האינטרסים שלנו בהווה, אינם בסיס מוצק לקביעת הקריירה, מאחר והם משתנים כל כמה שנים. מה שבאמת חשוב להצלחת הקריירה שלנו הם הכישורים שלנו והלך הרוח שלנו.


הסוד לקריירה מרשימה הוא, לעשות משהו בעל ערך, להתמקד בהצלחה במשהו שעוזר באמת לאחרים והופך את העולם למקום טוב יותר.


מה שבאמת גורם לאנשים להיות מרוצים ומאושרים בחייהם הם 2 דברים:

  1. הישג (שליטה) – להיות ממש טובים במשהו, לעבוד קשה.

  2. משמעות (מטרה) – לחתור לעשות משהו גדול יותר מאשר לגרום לעצמך להיות מאושר, בעצם להפוך את העולם למקום טוב יותר.

במקום להתחיל ממה שאתה במקרה נלהב ממנו עכשיו, ואז לקוות שההצלחה והקריירה המגשימה יבואו בעקבותיה, במקום זה תתמקד בביצוע מה שיש לו ערך ואז זה יוביל לתשוקה ולקריירה מספקת.


אילו צעדים מעשיים עלינו לבצע, כדי לעשות את מה שיש לו ערך בקריירה שלנו?

  1. לחקור – כל מה שאתה יכול לגבי העולם, ולבדוק את עצמך בדברים שונים. זה לא יגיע מתוך חשיבה על האינטרסים שלך.

  2. לבנות מיומנויות – ללכת אחרי כישורים ולנסות להשתפר בהם, כישורים שבאמת מבוקשים, וניתן להשתמש בהם בתחומים רבים ושונים.

  3. לפתור בעיות דחופות - מצא את הבעיות החברתיות הגדולות והדוחקות ביותר שאתה יכול, והשתמש בכישורים שלך לפתור אותן. בעיקר כאלה שהוזנחו בצורה לא הוגנת ע"י אחרים, כי שם תהיה לך את ההשפעה הגדולה ביותר.

מתוך כל אלה יגיעו הגשמה וקריירה נלהבת.

Comments


bottom of page