top of page

אני מסיר/ה מועמדות...


📌 לאחרונה מספר מועמדים שהפניתי למשרות החליטו להסיר מועמדות למרות שהחברה רצתה להתקדם איתם.
כל אחד והסיבות שלו:


🎈 לא התחברה ל DNA של הארגון.


🎈🎈 הרגיש שהתפקיד יהיה קטן עליו.


🎈🎈🎈 הבינה שהיא לא תוכל להביא את עצמה ואין לה מספיק אתגר.


🎈🎈🎈🎈 לא התחבר למנהל שאמור לנהל אותו.


ויש עוד המון סיבות...


✅ אני מרגישה שהיום יותר מתמיד באי וודאות שאנחנו נמצאים בה, א.נשים בוחרים היכן לעבוד, הם יותר בררנים ומחפשים לעשות את הדיוק המקסימלי מבחינת התפקיד, התוכן, סביבת העבודה, האנשים שהם עובדים מולם.


💃 אני כל הזמן אומרת לא.נשים שאני מלווה שהם בוחרים לא פחות מזה שהמעסיק בוחר אותם. 


🔥 רק כשיש התאמה של שני הצדדים זה יכול להצליח.


Comments


bottom of page