top of page

את מתכננת להיכנס להריון? יש לך סידור לילדה?


😥😥 זה מה ששמעתי ממנכ"ל שישב איתי בראיון עבודה.


נפגעתי גם בתור אישה וגם כמנהלת מש"א.
✅ אני מקפידה לעשות שיחה מקדימה עם א.נשים שמבקשים את עזרתי בגיוס ועוברת איתם על כל "החוקים" בראיון עבודה בין היתר חוק שיוויון הזדמנויות, בעיקר לגבי נשים.

אומרת מה אסור לשאול ומה לא רלוונטי.


ופתאום משום מקום זה הגיע...


רציתי לקבור את עצמי באותו הרגע, פעם אחת כמנהלת מש"א שנמצאת בסיטואציה כזאת ופעם שנייה כאישה.


קודם כל לאחר הראיון התנצלתי בפני המרואיינת, עד עכשיו אני מבואסת.


📌 לאחר שנשארנו שנינו, "נזפתי" במנכ"ל והסברתי שוב שיש שאלות שלא שואלים ושעלינו להתייחס למומעמדים והמועמדות בצורה שווה, ללא שאלות מפלות (אם היה מועמד לא היה שואל אותו אם יש לו סידור לילדה).


במקרה שלו היא זרמה וענתה בביטחון בלי להתבלבל, אבל משיהי אחרת היתה יכולה לסבך אותו.


מגייסים/ת יקרים/ות תהיו מקצועיים, תתמקדו בעיקר, בניסיון שהמועמדת מביאה איתה באישיות שלה, תאמינו לי שאם היא תרגיש ביטחון היא תעשה הכל כדי להצליח בתפקיד.


💃 דרך אגב היא קיבלה את התפקיד ואני רוצה להאמין שהוא יותר לא ישאל שאלות כאלה בראיונות הבאים שלנו.


Comentários


bottom of page