top of page

הגיע זמן פרידה ...

אז החלטתם, החליטו בשבילכם שהגיע הזמן לסיים את העבודה. מה עכשיו?


כמעט בכל מקומות העבודה, אני עזבתי מבחירה, מתוך רצון להתקדם.

תמיד עשיתי חפיפה, נתתי את כולי והייתי מקצועית עד היום האחרון, בצורה מקצועית ולטובת הארגון שפרנס אותי במהלך השנים שעבדתי בו.לצערי גם פוטרתי פעם אחת וזה לא היה בגלל שלא הייתי מקצועית או שהיו ביני לבין המנכ"ל חילוקי דעות. הגיע מנכ"ל חדש שהביא את אשת משאבי אנוש שלו. נפגעתי מאוד, כעסתי, לא באמת הייתה לו סיבה לפיטורין.

גם כאן בחרתי לסיים יפה ואפילו נתתי עוד חודש כדי שיהיה לארגון זמן להתארגן.


אין דרך אחרת מבחינתי, אנחנו לא יודעים מה צופן לנו העתיד. זה גם מה שאני מנסה להעביר הלאה ב 2 הכובעים שלי, הן כמנהלת משאבי אנוש והן כיועצת קריירה.


💃 היום נפגשתי עם איש יקר שעבד איתי לפני 16 שנה באחד מהמקומות שעבדתי כשכירה. הוא זכר את המקצועיות שלי, את הרצינות אבל לא פחות חשוב הרושם והדאגה לארגון גם בימים האחרונים להעסקתי.


הוא ביקש שאתן לו שירותי ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש במיקור חוץ.


🦋 זכרו, המדינה שלנו קטנה וכולם מכירים את כולם. חשוב מאוד לעזוב יפה, בלי אגו ובצורה מקצועית.


ברגע שעושים בעיות בסוף העבודה, ומתנהלים מתוך נקמנות ואגו 2 הצדדים מפסידים, גם המעסיק וגם העובד.


אנחנו לא יודעים מתי ניפגש, מתי ישאלו עלינו וירצו המלצה .


ความคิดเห็น


bottom of page