top of page

התלות של צמיחת הארגון ביכולות של מחלקת משאבי אנוש


החוקר ג'וש ברסין זיהה במהלך עבודתו כ- 94 יכולות עסקיות המגדירות את ביצועיהם של אנשי מקצוע בתחום משאבי אנוש, כמו גידול בהכנסות, רווחיות, חדשנות, DEI ועוד.


פיתוח והתאמת תפקוד משאבי אנוש, עשוי להיות ההשקעה העסקית החשובה ביותר של ארגונים בשוק העבודה התחרותי העומד לפנינו.


זה בא לידי ביטוי ביצירת תוכניות פיתוח אסטרטגיות עבור צוותי משאבי אנוש השונים. לדוגמא: הכשרה מתמשכת של צוות המגייסים.

הוא מציין כי חברות בעלות כישורי משאבי אנוש ברמה עולמית נמצאות באחוזון 95% בצמיחה בהכנסות, 92% באחוז חדשני ובאחוזון 86% ברווחיות. חברות עם כישורי משאבי אנוש ירודים לעולם אינן מובילות בצמיחת הכנסות, ברווחיות או בחדשנות.


זו הסיבה שעלינו להשקיע בתחום משאבי אנוש

בשוק העבודה התחרותי והמשובש של ימינו, חברות חייבות להשקיע ביכולות של משאבי אנוש. וזה לא אומר רק להעסיק הרבה אנשים - זה אומר הכשרה, הכשרה מקצועית, ומתן תוכניות רוטציה, חונכות והתאמה לכל איש מקצוע בתחום HR.


הכל עוסק בחוויית עובדים כרגע. כל תגובת הפנדמיה ושיגעון העבודה ההיברידי הם התמקדות עצומה בהפיכת העובדים לבטוחים, פרודוקטיביים ומקושרים.

וככל ששוק העבודה גדל, חברות יעשו הכל כדי להפוך את העבודה לקלה, טובה יותר ומושכת יותר.


איך הארגון שלכם משקיע במחלקת משאבי אנוש?

תגובות


bottom of page