top of page

כיצד לרתום את העובדים אליך...

כאשר אני מגיעה לארגונים בתור יועצת ארגונית, יוצא לי לתת ליוויי אישי למנהל, צעיר או בכיר.


המטרה היא חיזוק היעילות האפקטיבית שלו, הדרך שבה הוא פועל ובכך לחזק את האומץ הניהולי שלו. אני עובדת על חיזוק מיומנויות הניהול שלו ועוזרת לו להבין מה גבולות הגזרה שלו, מה עליו לעשות כדי לא לעורר התנגדויות, אלא לרתום את העובדים שלו אליו.מנהלת צעירה שאני מלווה סיפרה לי על וויכוחים חוזרים ונשנים שהיה לה עם אחד העובדים, עובד וותיק מאוד במחלקה ומאוד מקצועי (על כך העידה גם המנהלת). בעקבות זה העובד שוקל לעזוב את מקום העבודה.


לקחתי את העובד לשיחה והתברר שהעובד מרגיש שהמנהלת מדברת בכעס, לא מכבדת אותו, ואינה מקשיבה להצעות ולדעות שהוא מביא איתו. "היא תמיד מחליטה והדברים נעשים עפ"י החלטתה".


שיקפתי למנהלת את מה שמרגיש העובד ואת התסכול שלו, היא כמובן אמרה שאינה יכולה תמיד לקבל את הצעותיו מאחר והוא לא תמיד צודק ולפעמים יש גם אילוצים שונים. היא לא הייתה מודעת לדרך שבה היא מדברת אליו ולתחושות שזה גורם לעובד.


הסברתי למנהלת שיהיה יותר קל לעובד לקבל את ההחלטה שלה כאשר היא תסביר לו את הסיבה לכך, כמה שניתן, פעולה שתשפיע על שניהם יחד, רמת הכעס שלה ורמת התסכול שלו.


ברגע שהוא יהיה שותף בקבלת ההחלטות, היא תצליח לרתום אותו אליו, העובד ישתף פעולה והתפוקה שלו תגדל, מה שישפיע על המחלקה כולה.


לפעמים שיקוף נכון ועצה טובה יכולים לעשות פלאים.

Comments


bottom of page