top of page

מערכת הגמולים בארגון

עמותת Worldatwork שעוסקת בתחום הגמולים פיתחה מודל רחב בנושא הגמולים מעבר לכסף. המודל מראה את כל הכלים שעומדים לרשות המעסיק כדי לשמר, למשוך ולהניע את העובדים.

המודל מראה כי כדי לגרום למוטיבציה צריך לבחון את סך הגמולים בארגון. "סך כל הגמולים כוללים את כל מה שהעובד תופס כבעל ערך כתוצאה מיחסי העבודה".

אסטרטגיית הגמולים מחולקת למספר מרכיבים עיקריים:


תגמול (Compensation) - שכר שהמעביד משלם לעובד עבור שירותים שנתן (זמן, מאמץ, מיומנויות וכו').


הטבות (Benefits) - משלימות את התגמול במזומן (Cash) שהעובד מקבל. תוכניות אלו מעוצבות על מנת להגן על העובד ומשפחתו מסיכונים פיננסיים. לדוגמא: ביטוח בריאות, רכב, טלפון נייד ועוד.


עבודה - חיים (Work-Life) - אסטרטגיות, מדיניות ופרקטיקות המסייעות לעובדים להשיג הצלחה בחיים ובעבודה (מצליב בין העובד, משפחתו, הקהילה ומקום העבודה). לדוגמא: זמן גמיש בהגעה לעבודה ויציאה מהעבודה.


ביצועים (Performance) - ביצועי העובד, הצוות והארגון נמדדים כדי להבין מה הושג ואיך. ממקד מאמצים בהשגת מטרות הארגון.


הכרה (Recognition) - הכרה או תשומת לב מיוחדת למאמצי העובד וביצועיו. תואם צורך בהכרה ומעודד התנהגויות המסייעות להצלחת הארגון. יכול להיות חומרי או פסיכולוגי.


הזדמנויות פיתוח (Development Opportunities) - סדרת התנסויות לימודיות המעוצבות להגביר את המיומנויות היישומיות ויכולות העובד. רותם עובדים לביצוע משופר. לדוגמא: השתתפות בשכר הלימוד של העובד.


הזדמנויות קריירה (Career Opportunities) - תכנית לקידום מטרות הקריירה של העובד. הארגון מספק הזדמנויות קריירה פנימיות כדי שהעובדים המוכשרים יגיעו לעמדות ארגוניות ויבטאו שם את ערכם הרב. לדוגמא: חניכה ומנטורינג של המנהל את העובד.


כשאנו באים לעשות תוכנית בנושא גמולים, אנחנו נתכנן אותה בהתאם לתרבות הארגונית שקיימת בארגון.


留言


bottom of page