top of page

דברו על הפיל שבחדר

אתמול בין עשרות א.נשים ששוחחתי איתם, הייתה לי שיחה עם מועמדת בכירה שלא נתנה לי מנוח.

😎 המועמדת היתה בתפקיד מאוד בכיר בחברה, החליפה 3 מנכ"לים, המנכ"ל הראשון מאוד העריך אותה. גם המנכ"ל השני העריך את המקצועיות המחויבות והמסירות שלה לחברה ביחד הובילו תהליכים מאוד חשובים בארגון. במהלך עבודתה, היא קיבלה הערכה בצורת בונוסים מכובדים מדי שנה, מכובדים הרבה יותר מאלה שאף קיבלה מהמנכ"ל הראשון, המנכ"ל השלישי החליט להביא את האנשים שלו והיא פוטרה.


😌 בשנה האחרונה לסיום כהונתו של המנכ"ל השני נוצרו ביניהם חילוקי דעות מקצועיים בנושא קריטי בחברה והדבר השפיע על היחסים האישיים ביניהם על אף שנשארו מכובדים וקונקרטיים עד סיום כהונתה בהסכם הדדי בין 2 הצדדים.


🎈 לאחרונה היא התקדמה במספר תהליכים בחברות שונות, עברה מבחנים, העבירה ממליצים, לא את המנכ"ל השני. מפה לשם היא הבינה שהמנהלים המגייסים הגיעו למנכ"ל השני ללא ידיעתה והוא אמר דברים שלא היו, מחבל לה בתהליך הקבלה לארגונים במספר תהליכים.


🙏 אז יש לי 2 בקשות:


✅ מנהלי/ות גיוס יקרים, תשמרו על דיסקרטיות, נתנו לכם ממליצים תפנו אליהם ורק אליהם, יש סיבה שלא נתנו אותם בתור ממליצים. תהיו מקצועיים ותשמרו על הגינות כי כשאתם מפרסמים משרות דיסקרטיות אתם מבקשים את אותו הדבר מהמועמדים שלכם.


✅ מנכ"לים/ות יקרים, החלטתם להיפרד מאנשים בהנהלה הבכירה אל תקלקלו להם, אם אין באמת סיבה מקצועית שבגינה המועמד פוטר.


תזכרו, לא הייתם רוצים שיעשו לכם את אותו הדבר, מחר גם אתם יכולים להיות בצד השני.


🏹 בואו נשמור על הגינות מ - 2 הצדדים גם מצד הארגון וגם מצד המנהלים המגייסים, הגלגל הוא עגול, היום אנחנו מנהלים מחר אנחנו מחפשי עבודה, כמו שאנחנו רוצים שיתייחסו אלינו, עלינו להתייחס לאחרים.


📌 ולכם מועמדים/ות יקרים, דברו על הפיל שבחדר, אל תסתבכו, תגידו את הסיבה האמיתית לסיום העבודה או שתתנו לה שם אחר. אין כמו לומר את האמת, עובדה שתוריד את הסקרנות של המנהלים המגייסים.

Comentarios


bottom of page