top of page

קיבלתי היום תשובה שלילית


👆 חברת הי טק חמודה שחיפשה מנהלת מש"א בחלקיות משרה


הגעתי לפגישה, היה חיבור ממש טוב, הייתה פגישה מעניינת וזורמת.


📌 במהלך השיחה המנכ"ל אומר לי, אחנו מחפשים מישהי שתגיע לכאן יום יום. 
אני חושבת לעצמי, רגע אם אני יגיע לכאן יום יום, זה כמו להיות שכירה...


זה אומר שלא אוכל להמשיך לעשות את כל הפרויקטים שאני כ"כ אוהבת. 


😅 בשביל זה יצאתי לעצמאות כדי לעשות אני גם וגם...


שמתי את זה על השולחן ואמרתי שאני מוכנה להגיע פעמיים, שלוש בשבוע. ומניסיון בחברות אחרות ומבחינת המחוייבות שלי זה יהיה אותו הדבר.


מכאן לכאן כבר הבנתי בראיון שזה לא הולך לכיוון חיובי.


💥 אבל יותר מזה הבנתי כמה אני נמצאת במקום שאני אוהבת,  לא מוכנה לוותר על העצמאות, על השילוב בין כמה תחומים.


💥 לא מוכנה לוותר על כל בוקר שבו אני קמה ושולפת משהו אחר וחדש, בוקר שבו אני מגשימה את הייעוד שלי:


🎁 לעזור לא.נשים וארגונים להגיע לדיוק, צמיחה והתפתחות.


🎀 תזכרו בתהליך חיפוש עבודה אנחנו גם בוחרים לא פחות מהארגון. 


🏹 ברוב המקרים, התשובה השלילית שקיבלנו מדייקת אותנו ומכוונת אותנו למשרת החלומות.Comments


bottom of page