top of page

תקשורת בעידן של עבודה מרחוק


תקשורת היא האמצעי כדי להשיג יחסים טובים בעבודה.

זהו תהליך בו מידע מועבר ע"י שני אנשים או יותר בד"כ בכוחה להניע או להשפיע על האחר (מקדמת משימה ומתחזקת יחסים).


תקשורת מעודדת חשיבה - "גבולות השפה שלי קובעים את גבולות העולם שלי" הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין.


יחסים בינאישיים חיוביים הם המפתח ליצירת הנעה, אנרגיה ורגשות חיוביים בקרב העובדים, לכן חשוב להתמקד במיומנויות תקשורת תומכת (אימון או ייעוץ). כך הם מסייעים לשיפור התפקוד ומעלים את יעילות הלמידה.מנהלים רבים מבינים את חשיבות התקשורת ומדווחים כי היא הבעיה המרכזית בניהול:


הבעיה אצל האחר - רוב האנשים מרגישים שהם מתקשרים באפקטיביות ולכן אין להם צורך בשיפור מיומנויות תקשורת.

זמן - עובדים שעות רבות ועסוקים מאוד, כתוצאה מכך מוותרים על תחזוקת היחסים.

דיוק במסר - לוודא שהמסר הועבר והתקבל ללא שינוי או וריאציות מהכוונה המקורית. (בעיקר בתקשורת אלקטרונית כמו מייל ו whatsup).


היום, עם המעבר לעבודה מרחוק נושא התקשורת תפס מקום חשוב ביחסים בין העובדים למנהלים, הסיבות לכך הם:


• שדרת ניהול הביניים הצטמצמה, יותר כוח עבר לעובדים.

• טכנולוגיית המידע - יש מידע זמין זורם, המנהל רואה אותנו פחות, אין פיקוח.

• גלובליזציה וטשטוש גבולות הארגון - תרבויות אחרות מביאות ליכולות השפעה אחרות.

• מעבר לעבודות בארגונים קטנים - יחסים קרובים יותר.

• מעבר לעבודה בצוותים - יש יותר כוח מהמנהל בתוך הצוות.

• שינוי במאפייני הכפיפים - משכילים יותר, עובדי ידע, טאלנטים.

• יש יותר מעבר לשוק עבודה של עצמאים.


המטרה שלנו היום כמנהלים בעידן החדש, היא השגת כוח והפיכתו לכדי השפעה בינאישית אפקטיבית בדרכים שימנעו מאתנו לנצל לרעה את הכוח.


"כוח ללא צדק הרי זו רק אלימות; צדק ללא כוח זה שום דבר" - מיאמוטו מוסאשי


הרצף של כוח הוא: אגרסיבי - אסרטיבי - פאסיבי.


אנחנו כמנהלים צריכים להבין היכן אנחנו נמצאים על הרצף.


מאפייני התקשורת התומכת הם:

הלימה - מסר ישר בו הנאמר במילים תואם מחשבות ורגשות.

תיאורית ולא הערכתית - תיאור התרחשות אובייקטיבית, תיאור תגובתה והצעת חלופה.

ממוקדת בבעיה ולא באדם - מיקוד בנושאים הניתנים לשינוי מאשר בתכונות הפרט.

תיקוף - אמירות המתקשרות כבוד, גמישות, שת"פ ושטחים בהם יש הסכמה.


בעבודה שלי עם מנהלים, אני עושה איתם עבודה על להיות במקום של מאמנים וחונכים ופחות של נותני הוראות, תוך דגש עם העצמת העובד שלהם, מעבר ל - Smart Power ושילוב בין ה -Hard power ל- Soft Power.

Comments


bottom of page