top of page

10 מגמות משאבי אנוש משאבי אנוש שחייבים להכיר כדי לשמור על העובדים שלנו מאושרים בשנת 2022

📌5. שכר משתנה ושכר עבור ביצועים - מעודדים מעורבות עובדים.

מגמה עכשווית נוספת של משאבי אנוש מקשרת את השכר עם ביצועי העובד והצלחת החברה במקום להציע העלאות שנתיות של השכר הקבוע.


במודל זה, מעסיקים מתגמלים עובדים על בסיס תכוף יותר על ידי הצעת שילוב של: בונוסים שנתיים, רבעוניים או חודשיים, תגמולים אישיים ופרסי צוות.
התדירות הגבוהה יותר של הראשונים מעניקה הכרה מיידית בהתקדמות לקראת יעד שמתבטא כיעד שנתי, בעוד שהאחרונים נוטים להיות מוענקים עם השלמת הפרויקט ומספקים תגמול מיידי לכל הצוות. הם יכולים לבוא לידי ביטוי כ- כרטיסי מתנה, שוברי חופשה או חופשה נוספת בתשלום. והם זוכים להערכה באותה מידה.


עם זאת, מודל שכר משתנה אינו מתאים לכולם. בדרך כלל אחוז התגמול המבוסס על ביצועים משתנה מאוד לפי רמת התפקיד ועיסוק, כאשר השכר הכולל של מנהלים, מנהלים בכירים ועובדי מכירות כולל את הנתח הגדול ביותר בצורה של שכר משתנה.


על מנת לקבוע את התוצאות שכל עובד השיג, על החברה לבצע סקר ביצועים המתבסס על היעדים שנקבעו מראש בדרך כלל בצורה של שילוב של יעדים אישיים, ארגוניים וצוותיים. יעדים אלה צריכים להיות מוגדרים מוקדם יותר וצריכים להיות מועברים בבירור לעובדים. בשנת 2022, תגמולי הביצועים הופכים פופולריים יותר ויותר.

בנוסף, זה עוזר לחברות לנהל ביעילות את העלויות הקבועות לטווח הארוך שלהן, כמו גם את היעדים.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

האם אתם מכורים לעבודה?

לסרטון הזה נחשפתי במהלך לימודי הנחיית קבוצות אותו אני לומדת ובמהלכו ממש דמעתי מעצב. ✅ ההגדרה היבשה של התמכרות היא: התניה בלתי נשלטת לחזור על פעולה גם אם נוגדת את רצון בעליה. היא תופעה של שימוש חוזר בכ

Comments


bottom of page