top of page

 משאבי אנוש במיקור חוץ

חסכון בעלויות - שימור וגיוס עובדים איכותיים - בניית שדרה ניהולית מקצועית

ניהול משאבי אנוש מקצועי, בהתאם לצורך של החברה לאחר מיפוי הארגון, דיוק הצרכים והמטרות. 

  מומחית בהקמה ושימור מחלקת משאבי אנוש, מתאים לארגונים קטנים ובינוניים.

מחלקת משאבי אנוש מקצועית תוריד ממך את הטיפול בעובדים ותאפשר לך להתמקד בפיתוח העסקי. 

 

ניהול משאבי אנוש במיקור חוץ

תפקידי כמנהלת משאבי אנוש במיקור חוץ הוא להבין מה התרבות הארגונית וה - DNA של הארגון, לוודא שמטרות העובד והמנהל מתאימות לאסטרטגיה של הארגון ואף לסייע בהטמעתה בקרב המנהלים והעובדים.

ליאת פרי משאבי אנוש

תפקיד נוסף הוא, ניתוח נתונים מהסביבה החיצונית והפנימית שיתמכו בקבלת החלטות ובפיתוח ויישום התוכנית האסטרטגית של הארגון.

המטרה העיקרית שלי היא יצור תהליכים התומכים במטרות הארגון, התווייה מדיניות HR, כתיבת נהלים והתאמתם לצרכי הארגון.

סיוע בהגדרת המבנה הארגוני ובניית תכנית עבודה ותקציב שיביאו להתייעלות בהוצאות מחלקת משאבי אנוש והחברה בכלל.

ניהול משאבי אנוש במיקור חוץ

4

ניהול תחום השכר, התנאים והתגמולים

ניהול והטמעה של תחום השכר והתגמול התומך בפיתוח אסטרטגיות לקידום ושימור של עובדים קיימים.

תכנון מבנה השכר בכל סקטור ושמירה על הוגנות והתאמה לשוק, הטבות ותנאים כגון: בונוסים, העלאות שכר, ותגמול עבור ביצועים.

בניית מדרג עיסוקים: שיוך עובדים לעיסוקים השונים ורמה היררכית.

ביטוח פנסיוני ותנאים סוציאליים בשיתוף עם ההנהלה ביצוע בקרות ושמירה של רגולציה וחוקי עבודה.

מעקב אחר סגירת שכר. 

3

טיפול בפרט ורווחה

מתן יעוץ ומענה שוטף לעובדים ומנהלים, טיפול בקונפליקטים ומשברים. זמינות לעובדים עם בעיות אישיות ומקצועיות ומעקב אחר הטיפול בהן. קיום שיחות עם מנהלים ועובדים לגבי ציפיות ממקום העבודה ובדיקה מה מחבר אותם למקום העבודה, מה חסר להם? ארגון אירועים, תרומה לקהילה והטבות לעובדים בארץ ובעולם. 

פיתוח האחריות החברתית ומעורבות בקהילה.

דאגה לעובדים באירועים משמחים ופחות משמחים. שמירה על יחסי עבודה מקצועיים אך אם זאת תמיד מאפשרת דלת פתוחה מתי שצריך. 

הכל עם הרבה הקשבה למנהלים ולעובדים ושמירה על דיסקרטיות.

2

ליווי ופיתוח עובדים ומנהלים, בכל מחזור חיי העובד 

ניתוח עיסוקים, גיוס, מיון, קליטה, טיפול בפרט, ניהול תנאי העסקה, יחסי עבודה, משמעת, רווחה, תקשורת פנים וכו'.

גיוס- בדיקת הגדרות התפקידים השונים בחברה, פרסום, סינון קורות החיים, ראיון, מו"מ מול המועמד עד לחתימה על חוזה.

קליטה - בניית תוכנית הכשרה לפי התפקיד ומעקב אחריה, הצמדת חונך  ושיחת משוב בתום תקופת הניסיון.

פרישה – בניית תוכנית מיוחדת עבור העובדים הפורשים להכרת הזכויות שמגיעות להם.

משמעת - מעקב אחר שיעורי תחלופה, היעדרויות, שעות עבודה. וביצוע שיחות משמעת בעת הצורך.

סיום העסקה – עבודה עפ"י תהליך מובנה, לפי החוק.

1

טיפול בפיתוח ארגוני והדרכה

שימור וניהול הטאלנטים בארגון ע"י מסלולי קידום ופיתוח אישי, הכשרות, הדרכות ומתן כלים לשיפור מיומנויות המביאה לשדרה יציבה ויצירתית של מנהלים בכירים ומנהלי ביניים.

ביצוע תהליך של משוב/הערכת עובדים שיועבר ע"י המנהלים והעובדים, בעזרתו אבדוק את שביעות רצונם לגבי התפתחות הקריירה שלהם ושל עובדיהם.

בנוסף, אבחן מהם מסלולי אופק הקריירה המתאימים להם בהדרכה והשתלמויות וכן את האפשרויות לקידום וניוד פנימי בהתאם לצרכים ולתוצאות ההערכות.

"משאבי אנוש צריכים לעצב התנהגות שתייצר ותבטיח ערך לבעלי העניין של הארגון" (דייב אולריך)

bottom of page